Protokoll

Om du vill ha en djupare inblick i vårt arbete kan du ta del av våra senaste protokoll. Nedan samlar vi och publicerar dokument kring vårt arbete inom styrelsen och andra viktiga forum där vi representerar föräldrarna på VRS.

Styrelsemöte 20 november 2023.pdf

Styrelsemöte 20 november, 2023

Konstituerande styrelsemöte 25 oktober, 2023.pdf

Konstituerande styrelsemöte 25 oktober, 2023

Årsmöte 2023.pdf

Årsstämma, 2023


Protokoll VRSFF styrelsemöte 5, 15 maj 2023.pdf

Styrelsemöte 15 maj, 2023

Protokoll VRSFF styrelsemöte 4, 20 mars 2023.pdf

Styrelsemöte 20 mars, 2023

Protokoll VRSFF styrelsemöte 3, 11 jan 2023.pdf

Styrelsemöte 11 januari 2023

Protokoll VRSFF styrelsemöte 2, 21 okt 2022.pdf

Styrelsemöte 21 oktober 2022

VRSFF protokoll 12 oktober 2022.pdf

Konstituerande styrelsemöte 12 oktober, 2022

Gamla protokoll