Protokoll

Om du vill ha en djupare inblick i vårt arbete kan du ta del av våra senaste protokoll. Nedan samlar vi och publicerar dokument kring vårt arbete inom styrelsen och andra viktiga forum där vi representerar föräldrarna på VRS.

Styrelseprotokoll konstituerande möte 17/10 2021

Styrelseprotokoll 17/11 2021