VI I STYRELSEN

Nedan finner du kontaktuppgifter till alla medlemmar i styrelsen.

Mattias Frumerie

Vår Ordförande når du enklast på mattias.frumerie@live.com

Michael Werner

Vår kommunikationsansvarig och ansvarig utgivare för denna webbplats når du enklast på michaelwerner59@icloud.com

HELENE BROMS


Vår ledamot når du enklast på helene.broms@hotmail.com

magdalena ringertz


Vår kassör når du enklast på magdalena@ringertz.se

ANNA JOHNSON

Vår ledamot når du enklast på anna@kbtperspektiv.se

THOMAS WESTIN

Vår Ledamot når du enklast på thomas.westin@gmail.com

Helena Wiseman

Vår ledamot som arbetar med bland annat föräldravandringar och vårbalen - når du enklast på Helenawiseman@hotmail.com

Margareta Schreil

Vår ledamot som arbetar med bland annat vårbalen - når du enklast på Margaretaschreil@yahoo.se

Mia Thelander

Vår supplant når du enklast på mia.thelander@organza.se

JOHAN GORECKI

Vår Suppleant når du enklast på johan.gorecki@rnb.se

Följ oss gärna här också

Styrelsen För 2020/21

Ordförande: Mattias Frumerie

Kassör: Magdalena Ringertz,

Ledamöter:

Margareta Schreil, Helena Wiseman, Michael Werner,

Thomas Westin, Helene Broms, Anna Johnson

Suppleanter:

Johan Gorecki, Mia Thelander