VI I STYRELSEN

Nedan finner du kontaktuppgifter till alla medlemmar i styrelsen.

anna johnson

Vår Ordförande Anna når du enklast på anna@ kbtperspektiv.se

Michael Werner

Vår kommunikationsansvarig och ansvarig utgivare för denna webbplats når du enklast på michaelwerner59@icloud.com

HELENE BROMS


Helene når du enklast på helene.broms@hotmail.com

magdalena ringertz


Vår kassör når du enklast på magdalena@ringertz.se

charlotta källström


Charlotta når du enklast på charlotta.kallstrom@scania.com

jessica melcher-claesson


Jessica når du enklast på jessicamelcherclaesson@gmail.com

hanna malmström

Hanna når du enklast på hannamalmstrom@yahoo.se

Följ oss gärna här också

Styrelsen För 2021/22

Ordförande: Anna Johnson

Kassör: Magdalena Ringertz,

Ledamöter:

Michael Werner, Hanna Malmström

Helene Broms, Charlotta Källström, Jessica Melcher-Claesson

Suppleanter:

Johan Gorecki