Unga och droger

VAD GÖR Föräldraföreningen?

VRSFF verka aktivt för nolltolerans gentemot alkohol, droger och tobak under studietiden på VRS. Vårt mål att informera ungdomar och föräldrar på skolan om droger genom föreläsningar och annan information. Nedan hittar du länkar inom olika områden som kan vara av intresse för dig som är tonårsförälder

LÄnkar om Alkohol, Droger och hälsa

En mycket aktuell och bra sajt är Vårdguiden om unga och droger och särskilt sektionen för dig med som söker information till föräldrar om drogar och ungdomar i åldern 13-18 år

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har till uppgift att sprida information om alkohol och droger.

Ungdomar är Drugsmarts främsta målgrupp, men den riktar sig också till föräldrar. Här finner du Fakta, frågor och svar

Maria Ungdom har tillsammans 40 års erfarenhet av att hjälpa unga och familjer som är oroliga och misstänker att deras unga dricker eller använder andra droger. Är du orolig? Det är aldrig för tidigt att söka hjälp. 

Rädda Barnens Föräldratelefon. Den största gruppen som ringer Föräldratelefonen är tonårsföräldrar. Många av samtalen handlar om sådant som alla föräldrar någon gång brottas med; svårigheter att veta var man ska sätta gränserna, oro för något som rör barnets utveckling eller uppförande. Många samtal handlar också om problem i samband med en separation. 

BUP, Barn- och Undgomspsykiatrin i Danderyd, mottagningar vänder sig till barn och ungdomar 0-17 år och deras familjer. Du som är orolig för ditt barns psykiska hälsa eller befarar att problem i familjen påverkar ditt barn negativt, kan vända dig till närmaste BUP-mottagning för råd och hjälp.

Bra orginsationer för stöd och hjälp

Mentor Sverige en ideell organisation som arbetar för att unga ska välja bort droger. Mentor Sveriges Föräldraprogram arbetar för att stärka föräldrar i föräldrarollen. Erbjuder kurser och seminarier för att ge föräldrar verktyg för att bygga goda och stabila relationer med sina barn. 

Friends, stöd och information kring vad man som förälder kan göra om ens barn är utsatt för mobbning eller mobbar, tips och råd, samt var man kan vända sig för hjälp och stöd. 

BRIS, Barnens Rätt i Samhället, verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Genom BRIS vuxentelefon – om barn - får vuxna någon att prata med kring frågor och problem rörande barn.

Stockholmsenkäten 2022

Länsövergripande sammanfattning av resultaten från Stockholmsenkäten 2022.pdf

StockholmsEnkäten 2022

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år på våren och vänder till sig elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Den innehåller frågor om bland annat alkohol, tobak, droger, brottslighet och psykisk hälsa. 

På kommunens hemsida diskuteras resultatet för 2022 för  Danderyd. 

Länsstyrelsen i Stockholm sammanfattar och jämför mellan kommunerna. Sammanfattande resultat för länets nior finns till vänster. Övriga rapporter finns här (skrolla ner en bit på sidan).