FOKUS - FRAMTIDEN

Vad är framtidsdagarna?

Sedan ett par år tillbaka arrangerar föräldraföreningen Framtidsdagarna för årskurs 9 där vi bjuder in ett antal talare som berättar om sin utbildning, yrkesval och arbete. Ibland är yrke och karriär spikrak, ibland leder framgång och insikter till att man gör något helt nytt.

Framtidsdagarna är mycket uppskattade, eleverna är nyfikna och ställer smarta frågor till talarna. Vi försöker varje år hitta en bra balans samt få till en bra mix av yrken och erfarenheter bland talarna. De yrken som presenteras är baserade på en årlig enkät från eleverna och en lista på tio yrkesområden skapas.I år 2021 satsar vi på framtidsdagarna igen. Denna gång digitalt.

Datum är nu bestämt till Måndagen den 29 mars och nedan följer de som kommer att deltaga.


Dan Jarl Pilot på SAS.

  • Karin Krook Chief Commercial Officer,

  • Jakob Tolleryd Entreprenör,

  • Catrine Näsmark Konstnär,

  • Otto Ankarkrona Läkare Danderyds sjukhus,

  • Ni de Keiser Advokat,

  • Petra Ryding Polis Södra roslagen

  • Mattias Frumerie, Moderator