Varför vandraR Vi?

Föräldravandringen ÄR VIKTIG

Många ungdomar i högstadieåldern är ute och rör på sig fredags- och lördagskvällar. Skolveckan är slut och de vill träffa kompisar. Vi vet att det finns alkohol och droger bland ungdomarna och att det är väldigt lätt att få tag på. Fylla och grupptryck är två viktiga anledningar till att bråk uppstår.

Ett sätt att minska riskerna för våra ungdomar är närvarande föräldrar och andra vuxna. Vår närvaro har en lugnande inverkan och uppskattas nästan alltid av ungdomarna! Många gånger är det en bra ursäkt för att komma ur jobbiga situationer utan prestigeförluster. Framförallt när de vuxna som finns där inte dömer eller moraliserar men är tydliga med vad som är acceptabelt.

Det är skälen till att vi föräldravandrar fredagar och lördagar under skolterminerna samt de dagar där extra behov finns t ex skolavslutningar.

Schema för årets föräldravandringar 2021

VRSFF schema VT & HT 21 info till föräldrar .pdf

se filmen om föräldravandringar


Vi inom fältverksamheten har låtit göra en film utifrån vår PPT som vi använder vid utsättningen i normala fall. Det är en hårt komprimerad version på drygt 10 min, där jag lagt en speaker till bilderna med den viktigaste informationen från oss.

Vi tänker att ni kan skicka ut länken till föräldrar som ska delta i föräldravandringen under terminen, då vi kommer att kraftigt korta ner utsättning på plats.

Om de ser filmpresentationen kan det också väcka frågor som vi kan svara på under utsättningen.

Hoppas ni tycker denna lösning är godtagbar då vi försökt hitta kreativa sätt att bibehålla informationsutbytet trots de restriktioner vi alla har att förhålla oss till. Återkoppla gärna hur ni ser på det!

Allt gott!


Här kan du se filmen

Allmänt om vandringarna

Föräldravandringen är ett tillfälle för dig att lära känna Danderyds ungdomsmiljöer samtidigt som du gör en viktig insats. I samband med varje föräldravandring erbjuder Fältteamet samt fritidsförvaltningen en informationsträff. De ger dig information om läget i kommunen, information om rollen som föräldravandrare samt tips på platser som ungdomarna ofta besöker. I samband med storhelger som Valborg, skolavslutning och Lucia är även närpolisen med.

Plats: Fribergaskolan, Mörbyhöjden 24 (under gymnastiksalen vid Fribergaskolan). Parkera uppe på Fribergaskolans skolgård.

Tid: Vanliga helgkvällar träffas vi kl. 20.00. Normalt vandrar vi till kl 24.00, en lugn kväll kanske vandringen avbryts tidigare, men det händer också att det blir senare en stökig kväll.

Om ni inte kan komma på den utsatta kvällen kan ni alltid försöka byta med någon annan på listan. Givetvis är ni välkomna att föräldravandra under fler kvällar! Förälder, du är en viktig förebild och du behövs ute bland våra ungdomar för att skapa en trygg miljö.

Mer Information

Föräldravandringarna sker tillsammans med resursteamet i Danderyd. Du kan alltid hitta mer aktuell information om hur det går till och vad man skall tänka på som förälder här: Danderyds kommun

Ändrade planer kring föräldravandringen utifrån smittskyddsläget

Då smittskyddsläget och gällande restriktioner omöjliggör för oss att bedriva delar av föräldravandringen på vanligt sätt, så har vi inom fältverksamheten tagit fram en alternativ lösning inför kommande helger under vårterminen.

Den kritiska delen är den utsättning/information under kvällens första timme som vi hade tänkt att hålla i mötesparken i Mörby Centrum.

Vi genomför istället en kortare utsättning utomhus på konstgräsplan utanför Fribergaskolan. Den tilltagna utomhusytan säkerställer att vi kan hålla en smittsäker genomgång av den viktigaste infon. Där fokuserar vi på att berätta om vad det innebär att föräldravandra, hur man bör agera under kvällen, ev ungdomstrender i kommunen och vilka platser som kan vara viktiga att besöka. Vi svarar också på frågor om allt som rör vårt arbete och uppdrag med ungdomar i Danderyd. Inför utsättningen har vi sammanställt en nedkortad filmversion av den Powerpoint som vi brukar använda och lagt till en speaker med den viktigaste infon. Den filmen/länken skickas innan föräldravandringen till alla anmälda föräldrar genom föräldraföreningarna. Vår ambition är att färdigställa filmen under denna vecka.

Efter utsättningen får samtliga föräldrar låna en ”Föräldravandringsjacka” att bära under kvällen. Alla ingår i en WhatsApp-grupp under kvällen för kontakt, löpande info och möjlighet till eventuell samling vid behov.

Efter avslutat pass lämnas jackorna i en låda som är placerad utanför Fribergagården, detta meddelas oss inom fält. Föräldrarna uppmanas att åka egen bil eller familjevis.

Mer detaljerad info ges på plats vid utsättningen.

Vi inom fältverksamheten följer noggrant folkhälsomyndigheten och deras rekommendationer då smittskyddsläget kan ändras med kort varsel.

Tillhör man en riskgrupp eller känner sig tveksam ska man absolut inte delta i föräldravandringen, som är en frivillig volontärverksamhet.

Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor och hoppas på en fungerande vårtermin med föräldravandringen.

Ny samlingsplats : Utanför Fribergagården ( Mörbyhöjden 24) Kl. 20.00

Gäller hela vårterminen om inte annat anges.

Välkomna!