Varför vandraR Vi? 

Föräldravandringen ÄR VIKTIG

Många ungdomar i högstadieåldern är ute och rör på sig fredags- och lördagskvällar. Skolveckan är slut och de vill träffa kompisar. Vi vet att det finns alkohol och droger bland ungdomarna och att det är väldigt lätt att få tag på. Fylla och grupptryck är två viktiga anledningar till att bråk uppstår. 

Ett sätt att minska riskerna för våra ungdomar är närvarande föräldrar och andra vuxna. Vår närvaro har en lugnande inverkan och uppskattas nästan alltid av ungdomarna! Många gånger är det en bra ursäkt för att komma ur jobbiga situationer utan prestigeförluster. Framförallt när de vuxna som finns där inte dömer eller moraliserar men är tydliga med vad som är acceptabelt.

Det är skälen till att vi föräldravandrar fredagar och lördagar under skolterminerna samt de dagar där extra behov finns t ex skolavslutningar. 

Välkommen att föräldravandra under 2023!

Föräldravandringen sker traditionellt i samverkan med högstadieskolornas föräldraföreningar. Vi skickar ut under vilken period som föräldravandringen hålls, därefter schemalägger föräldraföreningen vilka föräldrar som ska kallas till vilken kväll. Föräldravandringen sker under fredag och lördag kväll med ansvar och ledning av kommunens fältare.

Nu har vi tänkt att erbjuda föräldrar från åk 6 att delta i föräldravandringen fr.om VT 2023. Vi har särskilt noterat att det kan röra sig en hel del mellanstadieungdomar runt Djursholm, och vänder oss därför i första skedet till föräldrar / vårdnadshavare från Vasaskolan, Ekebyskolan och Stocksundskolan.

Föräldravandringen är ett tillfälle för dig att lära känna Danderyds ungdomsmiljöer samtidigt som du gör en viktig insats för våra ungdomar.

I samband med varje föräldravandring erbjuder Ungdomskoordinatorerna / Fält på en uppdaterad information om den lokala ungdomskulturen, de berättar om läget i kommunen, ger information om rollen som föräldravandrare samt tips på platser som ungdomarna ofta besöker. Ni har också chansen att få svar på era egna frågor.

Under kvällen får du låna en föräldravandringsjacka samt annan utrustning som kan behövas under kvällen.

Nytt för i år är du kan ta med din hund ut på föräldravandringen, mer info om det i separat dokument.

Självklart dricker vi inga alkoholhaltiga drycker innan föräldravandringen.

Start kl. 20.00

Adress: Mörbygårdsvägen 4 (baksidan intill parkeringen)

Föräldravandringen i Danderyd anordnas i ett samarbete mellan respektive högstadieskolas föräldraförening och fältarbetarna i kommunen. Föräldraföreningarna schemalägger alla föräldrar. Årets helger bifogas i separat dokument.

Vi är i nya lokaler inne i Mörby Centrum ingång från mörbygårdsvägen 4. Ungdomskoordinatorerna möter er vid ingången. Möjlighet till att parkera utanför.

För frågor och mer info kontakta:

Fredrik.bergstrom@danderyd.se

Fredrik Bergström – Ungdomskoordinator / Fält

ö.

Nytt Schema för föräldravandringar 2024 kommer snart

se filmen om föräldravandringar


Vi inom fältverksamheten har låtit göra en film utifrån vår PPT som vi använder vid utsättningen i normala fall. Det är en hårt komprimerad version på drygt 10 min, där jag lagt en speaker till bilderna med den viktigaste informationen från oss.

Vi tänker att ni kan skicka ut länken till föräldrar som ska delta i föräldravandringen under terminen, då vi kommer att kraftigt korta ner utsättning på plats.

Om de ser filmpresentationen kan det också väcka frågor som vi kan svara på under utsättningen.

Hoppas ni tycker denna lösning är godtagbar då vi försökt hitta kreativa sätt att bibehålla informationsutbytet trots de restriktioner vi alla har att förhålla oss till. Återkoppla gärna hur ni ser på det!

Allt gott!


Här kan du se filmen