Årsmötet 2021/22

Årsmöte 2021

Onsdagen den 6 Oktober 2021 kl. 19.30, virtuellt via Teams

https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F94404054181870%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=b0af3670-281d-444c-be22-184f9ea7b9a6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Ladda ner dagordning årsmöte 2021