Vår verksamhet

Övergripande verksamhet

  • Organisera föräldravandring för VRS tillsammans med fältteamet,

  • Samverkan med skolledning och elevråd,

  • Föreläsningar och temautbildningar för elever och föräldrar inom aktuella områden

  • Hemsida med praktisk information för föräldrar om bl.a. klassresor, föräldravandringar, och klassförälder

  • Framföra tack till personal i anslutning till jul och sommarlov

  • Årsmöte med intressant föredrag


Aktiviteter för ungdomarna på skolan

  • "Lära känna kvällar" och informationsmöten för samtliga elever och föräldrar i årskurs 7

  • Kulturbidrag till årskurs 8

  • Framtidsdagen för årskurs 9

  • Bidrag till 9:ornas vårbal