trygghet, trivsel och utveckling för eleverna under deras tid på VRS

vrsff önskar en riktigt skön Höst!


Vår Vision

Vi ska vara länken mellan föräldrar och skolans personal i arbetet med en trygg och utvecklande skolgång för våra barn, där skolan inte bara är synonymt med utbildning utan också en stor del av det sociala livet.


VRS Föräldraförening strävar efter att:

  • skapa ett bra samarbetsklimat mellan skola, föräldrar och elever och medverka till att viktiga och aktuella frågor tas upp till diskussion,

  • som förälder ska det kännas självklart att föräldravandra,

  • verka för nolltolerans gentemot alkohol, droger och tobak.