home

 Föräldraföreningen vid Viktor Rydberg Samskola

- Engagerade föräldrar ger trygga barn

Skolan är en viktig del av våra barns och ungdomars tillvaro. Den ska ge mesta möjliga av det bästa möjliga som vi kan erbjuda dem. Det kräver även ett visst gemensamt engagemang från oss föräldrar.

Föräldraföreningens vision är ”Trygghet, trivsel och utveckling för eleverna under sin tid på VRS”.

Föräldraföreningens syfte är att möjliggöra ett nära samarbete mellan skola, hem och fritid genom ett nätverk av engagerade föräldrar. Några av våra mål är att

  • Föra en löpande dialog med skolans ledning i frågor som rör elevernas trygghet, trivsel och utveckling utanför den pedagogiska verksamheten
  • Skapa ett bra arbetsklimat mellan skola/föräldrar/elever och därmed medverka till att aktuella frågor tas upp till diskussion
  • Att alla VRS föräldrar som ett naturligt led för alla ungdomars trygghet deltar i föräldravandringar
Vi som sitter i styrelsen under läsåret 2016/2017 är: Anders Bergström (Ordförande), Christine Bennborn (Kassör), Katarina Bergström, Thomas Ehrengren, Anna Folkebo (Suppleant), Maria Hägerdal, Fredrik Luhr, Carl Risberg, Cecilia Tosting, Thomasine von Essen, Helena Wiseman

Ert stöd är en förutsättning för årets planerade aktiviteter för eleverna på VRS.

Vi ser framemot Ert stöd genom inbetalning av 200 kr BG 893-1479 eller SWISHA 1233199593!
Vänligen ange namn på barnet/barnen och klass.
 
NYHETER

  •  
     
    FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK