home

 

Föräldraföreningen vid Viktor Rydberg Samskola

- Engagerade föräldrar ger trygga barn

Skolan är en viktig del av våra barns och ungdomars tillvaro. Den ska ge mesta möjliga av det bästa möjliga som vi kan erbjuda dem. Det kräver även ett visst gemensamt engagemang från oss föräldrar.

Föräldraföreningens vision är ”Trygghet, trivsel och utveckling för eleverna under sin tid på VRS”.

Föräldraföreningens syfte är att möjliggöra ett nära samarbete mellan skola, hem och fritid genom ett nätverk av engagerade föräldrar. Några av våra mål är att

 • Föra en löpande dialog med skolans ledning i frågor som rör elevernas trygghet, trivsel och utveckling utanför den pedagogiska verksamheten
 • Skapa ett bra arbetsklimat mellan skola/föräldrar/elever och därmed medverka till att aktuella frågor tas upp till diskussion
 • Att alla VRS föräldrar som ett naturligt led för alla ungdomars trygghet deltar i föräldravandringar
Vi som sitter i styrelsen under läsåret 2013/2014 är: Anders Bergström (Ordförande), Jonas Mårtensson (Kassör), Mikaela Ekman, Adrienne de Jounge, Cecilia de Leeuw, Fredrik Luhr, Lena Lundqvist Werner, Cecilia Storåkers Hjelmstedt, Hans Otterling

Ert stöd är en förutsättning för årets planerade aktiviteter för eleverna på VRS.

Vi ser framemot Ert stöd genom Er inbetalning om 200 kr Plusgiro konto 423698-0 !
Vänligen ange namn på barnet/barnen och klasser.
 
NYHETER
 • Det har förekommit ett antal stölder i skolan på senaste tiden. Var uppmärksam och se till att värdefulla saker är inlåsta. Lämna aldrig tex mobil eller plånbok i kläderna vid gymnastik. Lås fst cyklar och mopeder med godkända lås. Se till att obehöriga ej kommer in på skolan.
 • Föräldraföreningen på VRG bjuder in till gratis föreläsning om sömnbrist, stress och dess konsekvenser den 27/3 kl 19-20 på Samskolan. För mer info 
 • Se inbjudan
   
   
  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK